Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 500 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 25 kg  

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Gói 1 viên (20g)

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 1kg & Bao 25kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L & Can 5L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Can 5 lít 

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L, Can 5L, Thùng 20L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 10 kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 240ml & 960ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Ấn Độ
Lọ thiếc 250 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Đài Loan
 Bao 10 kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Bao 25 kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Argentina
 Chai 1 lít 

VITAMINE, KHOÁNG, MEN TIÊU HOÁ

Giúp gia tăng năng suất đàn gà VIGOSINE

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
  Can 1 Lít  

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Chai 1L, Can 5L, Thùng 25L 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Chai 540ml & 1.000ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Lọ 20ml hoặc 50ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 1 và 5 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 150g, 750g & Gói 1kg

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Chai 50 ml  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 500 g/gói

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Chai 100 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 1kg, Thùng 20kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Serbia
Bao 20 kg

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Gói 1 kg  

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Chai 1L, Can 5L & 10L   

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 25 kg  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1 lít