sản phẩm chủ lực

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10 và 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10,50 và 100 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 2.000, 4.000 & 5.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 1kg, Thùng 20kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 10 kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Can 5 lít 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Chai 540ml & 1.000ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 1 và 5 liều 

vaccine heoXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
Lọ 50 liều (10 ml) và 100 liều (20 ml) 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
Lọ 50 liều (10 ml) và 100 liều (20 ml) 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
Lọ 10 liều (20 ml), 25 liều (50 ml) 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 10; 25 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10;50 và 100 liều 

vaccine gàXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Gói 1 viên (20g)

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Chai 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 liều 

Kháng sinhXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 150g, 750g & Gói 1kg

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 240ml & 960ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Lọ 20ml hoặc 50ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 1 và 5 liều 

Vitamine, Khoáng, Men tiêu hoáXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
  Can 1 Lít  

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 1kg & Bao 25kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 500 g/gói

Thuốc sát trùngXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Chai 1L, Can 5L & 10L   

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L & Can 5L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L, Can 5L, Thùng 20L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Can 5 lít 

sản phẩm khácXem tất cả

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
Hộp 250g

Xuất Xứ
Quy Cách
Áo
 Hộp 400g 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
Bao 10kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Ấn Độ
Lọ thiếc 250 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 25 kg  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Bao 25 kg