Vaccine sống phức hợp miễn dịch CEVAC® TRANSMUNE

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 2.000, 4.000 & 5.000 liều 
Mã: CEVAC® TRANSMUNE Danh mục: