Vaccine sống đông khô CEVAC® GUMBO L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 
Mã: CEVAC® GUMBO L Danh mục: