Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 500 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 1kg & Bao 25kg 

VITAMINE, KHOÁNG, MEN TIÊU HOÁ

Giúp gia tăng năng suất đàn gà VIGOSINE

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
  Can 1 Lít  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 500 g/gói

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Chai 100 ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml