Vaccine sống nhược độc phòng bệnh CEVAC® NEW L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 
Mã: CEVAC® NEW L Danh mục: