Vaccine sống đông khô CEVAC®NB L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.500 liều 
Mã: CEVAC®NB L Danh mục: