Vaccine sống đông lạnh CEVAC® MD RISPENS

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 liều 
Mã: CEVAC® MD RISPENS Danh mục: