Vaccine sống đông khô CEVAC® BI L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 500, 1.000 & 2.500 liều 
Mã: CEVAC® BI L Danh mục: