Vaccine sống đông khô CEVAC® IBird

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000, 2.500 & 5.000 liều 
Mã: CEVAC® IBird Danh mục: