Vaccine sống nhược độc đông khô CEVAC® BRON 120L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000, 2.000 & 5.000 liều 
Mã: CEVAC® BRON 120L Danh mục: