Vaccine sống đông lạnh VECTORMUNE® HVT AIV

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 & 4.000 liều 
Mã: VECTORMUNE® HVT AIV Danh mục: