Vaccine sống đông khô CEVAC® VITABRON L

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
Lọ 1.000 & 2.000 liều 
Mã: CEVAC® VITABRON L Danh mục: