Vaccine sống tái tổ hợp đông lạnh VECTORMUNE® HVT NDV

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Ống 2.000 & 4.000 liều 
Mã: VECTORMUNE® HVT NDV Danh mục: