Hormone kích thích lên giống và rụng trứng trên heo PG 600®

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 1 và 5 liều 
Mã: PG 600® Danh mục: