Hormone dùng cho chương trình lên giống đồng loạt REGUMATET® PORCINE

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Chai 540ml & 1.000ml 
Mã: REGUMATET® PORCINE Danh mục: