Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Đài Loan
 Bao 10 kg 

Xuất Xứ
Quy Cách
Pháp
 Chai 540ml & 1.000ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Lọ 20ml hoặc 50ml 

Xuất Xứ
Quy Cách
Hà Lan
 Lọ 1 và 5 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10 và 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10;50 và 100 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10 và 25 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10; 25 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10,50 và 100 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 50 liều 

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Lọ 10 liều