Dung dịch tiêm chứa Ceftiofure thế hệ 4 COBACTAN™ 2,5%

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Chai 100 ml
Danh mục: