Đặc trị bệnh viêm phổi DYNAMUTILIN® Injection 20%

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100ml 
Danh mục: