Kháng sinh đặc trị MMA – AMOXYKEL 15% L.A

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml
Mã: AMOXYKEL 15% L.A. Danh mục: