Kháng sinh Tiêm phổ rộng – KELACEF

Xuất Xứ
Quy Cách
Bỉ
Chai 100ml
Mã: KELACEF Danh mục: