Hormone gây đẻ đồng loạt PLANATE™ Injection

Xuất Xứ
Quy Cách
Đức
 Lọ 20ml hoặc 50ml 
Mã: PLANATE INJECTION Danh mục: