Đặc trị ngoại ký sinh trùng TAKTIC® 12.5% EC

Xuất Xứ
Quy Cách
Ấn Độ
Lọ thiếc 250 ml 
Danh mục: