Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi, nguồn nước Virusnip™

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Thùng 5 kg 
Mã: VirusnipTM Danh mục: