Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L & Can 5L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 1L, Can 5L, Thùng 20L  

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml

Xuất Xứ
Quy Cách
Mỹ
 Gói 150g, 750g & Gói 1kg

Xuất Xứ
Quy Cách
Thái Lan
 Chai 100 ml